←  terug naar overzicht

Concurrentie-strategie

Welke past er bij u?

(M.A.F.A. Boons MBA PDEng MSc)

Er zijn nogal wat boeken geschreven over strategieën. Er zijn ook veel verschillende soorten strategieën, zoals groeistrategie en productstrategie. Een strategie die in een strategisch marketingplan goed neergezet moet worden is de concurrentiestrategie, ofwel

Hoe onderscheidt uw onderneming zich duurzaam van uw concurrentie? 

Concurrentiestrategieën worden op uiteenlopende manieren omschreven, maar ze zijn in feite terug te voeren op één van de volgende vijf basisprincipes:

 • Differentiatie

  De onderneming voegt iets unieks toe dat waarde heeft voor de klant. Belangrijke differentiatiestrategieën zijn kwaliteit en merkwaarde.

 • Lage kosten

  Een kostenvoordeel wordt bereikt door het uitkleden van het product of de service, door een ander ontwerp, door goedkopere bedrijfsvoering, door schaalvoordelen en door de ervaringscurve. Het kostenvoordeel kan gebruikt worden voor investeringen, een lagere prijs of een hogere winst.

 • Focus

  In deze strategie beperkt een onderneming zich tot een bepaald segment. Veel voorkomende vormen van focus strategieën zijn beperking van het geografische gebied, concentratie op een productlijn en focus op een doelgroep.

 • Synergie

  Het betreft hier de synergie tussen bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld het gebruik maken van dezelfde distributiekanalen of van dezelfde technologie in verschillende productlijnen. Deze vorm van concurrentiestrategie lijkt veel op de lage-kosten-strategie, omdat synergie vaak tot een kostenvoordeel leidt. De synergie-strategie is echter veel breder, omdat synergie ook kan leiden tot flexibiliteit, korte responstijd, uniformiteit, etcetera.

 • Preëmptieve actie

  Het bedrijf probeert voordeel te behalen door steeds voorloper te zijn. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen voorloper zijn op het product, op productiesystemen, op de klant en op distributie- en servicesystemen. Dell en Tom Tom zijn voorbeelden van bedrijven die voorloper op een specifiek terrein waren.

←  terug naar overzicht