De Management Makeover

Veranderingen aanbrengen in organisaties gaat veel verder dan alleen het maken van een plan. In veel managementboeken over verander-management wordt aandacht besteed aan de inhoud van een dergelijk plan, maar vaak ontbreken voldoende praktische handvatten om direct aan de slag te gaan. In ‘De Management Makeover’ slagen Mario Bierkens en Petra Kerrebijn er in om op een toegankelijk wijze de lezer te helpen met het realiseren van een veranderplan.

 

 

 

Mario Bierkens
Petra Kerrebijn

In veel bedrijven worden plannen gemaakt waarmee bijna iedereen het mee eens lijkt te zijn. Komt dat door de kwaliteit van de plannen? Nee, het komt doordat ze te abstract zijn. Naarmate de doelstellingen abstracter, dus algemener, worden, zijn meer mensen het met je eens. Tegelijk verliest zo’n plan aan realisatiekracht, want de organisatie weet niet precies wat men met de verandering bedoelt. Later volgt de weerstand en de frustratie. Mario Bierkens en Petra Kerrebijn hebben dat goed door en bieden in ‘De Management Makeover’ volop praktische aanwijzingen om een veranderplan mét realisatiekracht te maken.

De eerste stap is het vertalen van de doelen in concrete gedragsveranderingen. Bij elke stap beschrijven de auteurs aan de hand van een fictieve situatie hoe je de betreffende stap in de praktijk kunt brengen. Het verzonnen bedrijf dat de auteurs daarvoor gebruiken, komt steeds terug zodat u een duidelijke verhaallijn krijgt en de aandacht naar de praktische aanwijzingen gedirigeerd wordt.

De volgende stap in het creëren van realisatiekracht is het inspireren van de organisatie. Ook hier slagen de auteurs erin om het praktisch te houden. Er is hierbij een cruciale rol weggelegd voor het management, namelijk het geven van een zichtbaar, goed voorbeeld. Eenvoudig, toch? In de stappen die vervolgens beschreven worden, komen zaken terug als het creëren van quick wins, want zien doet geloven; niet alleen sturen op resultaten, maar ook op activiteiten en gedrag; het veranderen van de context waarin mensen werken en het vieren van successen.

De genoemde stappen zijn op zich geen nieuwe aspecten van verandermanagement. Dat was ook niet de doelstelling van de auteurs. De aspecten zijn echter wel op een frisse, praktische manier uitgewerkt. De schrijfstijl is helder en concreet en het is gemakkelijk om ook enige tijd na het lezen relevante delen terug te vinden en te gebruiken. De realisatiekracht wordt vergroot doordat de auteurs er in slagen om direct toepasbare voorbeelden te beschrijven die ik uit ervaring als werkzame maatregelen herken. Zij werken het voorbeeldgedrag van het management bijvoorbeeld goed uit, als ook het definiëren van het HOE (en niet alleen WAT). Kortom, het boek ‘De Management Makeover’ vergroot uw realisatiekracht!