REFERENTIE OPDRACHTEN

key-188719

Implementatie van een oogststrategie
('Harvest')

→  lees meer

Weer winstgevend maken van een kunststof business door het uitvoeren van een oogststrategie. Het verlies van 2 miljoen euro is omgezet in een structurele winst. Dankzij een transparant strategisch marketingplan kon de herstructurering binnen 1 jaar volledig uitgevoerd worden.

Strategisch marketingplan brengt verlossing

→  lees meer

Als je uitstekende producten maakt, maar groei blijft uit, waar ligt dat dan aan? Een strategisch marketingplan bracht het verlossende woord: bedrijfsonderdelen werkten elkaar tegen.

Winst verdubbeld in 1 jaar

→  lees meer

Herstructurering  van een klein specialistisch bedrijf in reactieve halffabrikaten. In deze situatie waren portfoliomanagement  en programmamanagement belangrijke instrumenten. In 1 jaar werd de winstgevendheid verdubbeld van 4% naar 8% .

Strategische inkoop werpt vruchten af

→  lees meer

Dit plan leverde 1 miljoen euro op doordat het stilstand van een productielijn voorkwam toen de strategische grondstof schaars werd. 'Reversed marketing' was in deze situatie de sleutel tot succes.

Klantgerichte R&D afdeling

Invoering van klantgerichtheid en van een commerciële aanpak in een researchafdeling. De researchactiviteiten worden voortaan tegen vooraf vastgestelde tarieven verricht. De klant is voortaan koning, terwijl er juist meet ruimte blijft voor onderzoek.

Ondernemingsdossier
ontwikkeld en ingevoerd

Met het oog op het verminderen van administratieve lasten is een aantrekkelijke oplossing bedacht: het Ondernemingsdossier. Zowel bedrijven als overheid profiteren van deze innovatieve oplossing. Het op vrijwillige basis laten samenwerken van uiteenlopende organisaties is cruciaal.

 

Afdelingsplan op 1 pagina

Een teamleider heeft via coaching geleerd om zijn afdelingsplan op 1 pagina te maken. Hierdoor kan hij het beter overdragen naar zijn medewerkers, maar ook naar het hogere management.  Hij is een ambassadeur voor het DOEL-INSPANNINGEN NETWERK.