←  terug naar overzicht

Strategisch marketingplan brengt verlossing

(M.A.F.A. Boons MBA PDEng MSc)

Een bedrijf dat halffabrikaten maakt wil sterk groeien, maar de groei blijft uit. Ondanks de forse vernieuwing van de verkooporganisatie en de energie die door medewerkers in hun werk gestoken worden, wil de omzet maar niet groeien. Sterker nog, iedereen is ontevreden. Aangezien de onderneming op dat moment verlies draait, moest er wat gebeuren. Er werd besloten een strategisch marketingplan te maken.

Dit strategisch marketingplan bracht naar voren dat binnen de onderneming een aantal afdelingen totaal verschillende strategieën nastreefden. Waar het ene bedrijfsonderdeel een zo laag mogelijke kostprijs nastreefde, streefde een ander onderdeel naar een technologisch zo goed mogelijk product. Weer een ander wilde een zo kort mogelijke reactietijd tussen vraag van de klant en de levering van een prototype. En zo bleken er nog een aantal strategieën te zijn die elkaar beten. Want, voor de uitvoering van deze verschillende strategieën waren vaak dezelfde afdelingen en mensen nodig.

Het strategisch marketingplan gaf aan welke onderdelen wel een gemeen­schap­pelijke strategie hadden en welke fundamenteel van elkaar verschilden. Er werd besloten om het bedrijf te splitsen in delen die dezelfde strategie hadden. Daar­door kwam er focus op middelen en cultuur die voor die strategie belangrijk zijn.

Dankzij het strategisch marketingplan werd in deze organisatie duidelijk waarom de verswchillende afdelingen elkaar tegenwerkten en konden passende maatregelen genomen worden, zodat elke strategie ook de omgeving en de aandacht kreeg die het nodig had om succesvol te zijn.

←  terug naar overzicht