←  terug naar overzicht

Strategische inkoop werpt vruchten af

(M.A.F.A. Boons MBA PDEng MSc)

Een onderneming die actief is in een cyclische markt, koopt een van haar strategische grondstoffen vrij ad-hoc in. Deze grondstof is op verschillende vestigingen nodig en op iedere vestiging zit een inkoper die probeert deze strategisch grondstof tegen de laagste prijs in te kopen. De betreffende grondstof is strategisch, omdat het een hoofdbestanddeel is en er geen alternatieven voor zijn. Omdat in het verleden een korte schaarste is geweest waarbij de productiecapaciteit teruggenomen moest worden, besluit de directie om een strategisch inkoopplan op te stellen.

Dit strategische inkoopplan, wat niets anders is dan een strategisch marketingplan met omgedraaide goederenstromen, leverde een aantal belangrijke maatregelen voor de inkoop op. Er werden op basis van strategische inzichten 2 hoofdleveranciers gekozen die een meerjarig contract kregen. Het plan hielp om de juiste 2 leveranciers te kunnen kiezen. Daarnaast werd een manier gevonden om te kunnen controleren of er op enig moment niet te veel voor de grondstof betaald werd. Er werden afspraken gemaakt over de prijsstelling ten tijde van schaarste en ten tijde van overvloed, zodat geen van de partijen op zo’n moment een onevenredig voordeel of nadeel zou hebben.

Binnen een jaar na het afsluiten van deze contracten trad een periode van schaarste op. Dankzij het strategisch inkoopplan waren de afspraken duidelijk en wisten leveranciers en klant wat ze langdurig aan elkaar hadden en bleven de leveringen doorgaan. Inmiddels was berekend dat de vorige periode van schaarste een winstderving van enkele miljoenen euro’s had gekost. Deze schade werd nu voorkomen door de goede afspraken. Dat was de verdienste van het strategisch marketingplan voor deze strategische grondstof.

←  terug naar overzicht